Skip navigation

Optimal komfort
Ingen skraping av is, varm kupé bare start og kjør.


Bedre sikkerhet
Klar sikt på veien, ingen dugg på vindu trenger ikke sitte bak rattet med tykke vinterklær.


Full uavhengighet
Benytt din smarttelefon til å styre varmeren, uansett hvor du er. Det ideelle valget om du ikke har en 230V kontakt i nærheten av huset eller leiligheten.


Reduserte utslipp
En forvarmet motor har lavere utslipp av skadelige gasser og bruker mindre drivstoff i startfasen.