Skip navigation

Rettigheter / Personvern

Versjon per: januar 2019

Takk for at du besøker denne nettsiden og viser interesse for Eberspächer og produktene våre.

I. Personvern

1. Informasjon om bearbeiding av data ved besøk på nettsiden vår
Vi bearbeider personopplysninger som fremkommer ved besøk på nettsiden vår eller som blir formidlet til oss, i henhold til gjeldende retningslinjer for personvern.

Besøk på nettsiden vår er i prinsippet også mulig uten å oppgi personopplysninger. Personopplysninger innhentes i den grad det av tekniske grunner er nødvendig for bruken av nettsiden eller hvis du bruker bestemte funksjoner på nettsiden, f.eks. kontaktskjema. Innhenting av personopplysninger er i den forbindelse nødvendig for å muliggjøre bruk av de valgte funksjonene.

Når du besøker nettsiden vår, lagrer webserveren automatisk IP-adressen din som tildeles deg av Internett-leverandøren, i tillegg til opplysninger om hvilken nettside du kommer fra, hvilke av våre nettsider du besøker, eventuelle nedlastinger, mengden anmodede data, søkeord samt datoen og klokkeslettet. Disse opplysningene lagres i en periode på tre måneder. Vi bruker opplysningene til å oppdage og utbedre eventuelle sikkerhetsrisikoer eller feil på nettsiden. Rettslig grunnlag for denne bearbeidingen av opplysninger følger av art. 6 avsnitt 1 f) GDPR (EUs forordning for personvern), som tillater bearbeiding av opplysninger for å ivareta berettigede interesser. Våre berettigede interesser er å opprettholde funksjonene på nettsiden samt å oppdage og avverge nettbaserte angrep på et tidlig tidspunkt .

Vi innhenter også opplysninger fra deg hvis du bruker kontaktskjemaer eller andre funksjoner på nettsiden for å komme i kontakt med oss. Hvis ikke noe annet er angitt i forbindelse med kontaktskjemaet, bruker vi disse dataene bare til å svare på forespørslene dine samt til teknisk administrering. Opplysningene som må fylles ut, er merket som obligatoriske. Du kan eventuelt bli bedt om å oppgi ytterligere personopplysninger. Disse opplysningene er frivillige og brukes kun av oss til å behandle forespørselen fra deg. Rettslig grunnlag for denne bearbeidingen av opplysninger knyttet til bruk av kontaktskjema følger av art. 6 avsnitt 1 b) GDPR (EUs forordning for personvern), der opplysningene er nødvendig for å legge til rette for eller ivareta et kontraktsmessig forhold.

2. Informasjon om bruk av informasjonskapsler og om bruksanalyse
Eberspächer bruker informasjonskapsler for å sikre en kontinuerlig optimalisering av nettsiden og for å kunne tilpasse innholdet etter dine ønsker. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din av en nettside. De brukes i hovedsak til å gjøre besøket ditt på nettsiden mer tilpasset og brukervennlig samt formidle skjemaopplysninger (f.eks. i kontaktskjema). I tillegg bruker vi informasjonskapsler til statistiske formål. De gir oss informasjon om hvilket innhold på nettsiden som er særlig relevant for brukerne, og hvilke enheter som er brukt til å besøke siden. Vi kan dermed utvikle nettsiden vår slik at den fremstår mer relevant for brukerne. Informasjonen om hvilke nettlesere og enheter som er brukt, gjør oss i stand til å tilpasse sidestrukturen etter de viktigste nettleserne. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din, de kan ikke kjøre programmer og inneholder ikke virus. Du kan når som helst motsette deg lagring av informasjonskapsler på datamaskinen via innstillinger i nettleseren du bruker. Gå til innstillingene eller bruk hjelpen i

nettleseren for å finne ut hvordan du gjør dette. Det kan være at funksjonaliteten på nettsiden vår da vil bli redusert.

Vi gjør oppmerksom på at det kan befinne seg informasjonskapsler på nettsiden vår som ikke har direkte tilknytning til Eberspächer. Hvis du besøker en side som har innebygd innhold fra tredjeparter (f.eks. Youtube, issuu), kan det være at disse tredjepartene definerer egne informasjonskapsler gjennom nettleseren. Eberspächer kan ikke påvirke bruken av disse informasjonskapslene og har ikke tilgang til disse informasjonskapslene, siden tilgangen er forbeholdt den som opprinnelig definerte informasjonskapselen. Du finner mer informasjon på nettsidene til de aktuelle tredjepartene.

Google Analytics
På nettstedet vårt bruker vi nettanalysetjenesten Google Analytics, som blir levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google») til brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Sveits og Liechtenstein og av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 («Google») til alle andre brukere. Google Analytics bruker informasjonskapsler som er gyldige i 38 måneder, for å registrere tilgangsdataene dine når du besøker nettstedet vårt. På bestilling fra oss sammenfatter Google tilgangsdataene i anonymiserte brukerprofiler og sender dem til en Google-server i USA. Før dette, anonymiseres IP-adressen din. Derfor ser vi ikke hvilke brukerprofiler som tilhører hvilken bruker. Vi kan altså verken identifisere deg, eller se hvordan du bruker nettstedet vårt på bakgrunn av dataene Google har registrert. I tilfelle personopplysninger unntaksvis skulle bli sendt til USA, er Google i tillegg underlagt EU-US Privacy Shield. Google har således forpliktet seg til å følge de europeiske prinsippene for datavern samt det europeiske nivået for datavern også ved databehandling i USA.

Google vil på bestilling fra oss bruke informasjonen innhentet fra informasjonskapslene til å evaluere bruken av nettstedet vårt, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitetene og tilby ytterligere tjenester for oss i tilknytning til nettsteds- og Internettbruken. Du finner også mer informasjon om dette i datavernerklæringen til Google Analytics.

Du kan når som helst gi Google beskjed om ikke å foreta nettanalyse. Dette kan du gjøre på flere måter:

  • Du kan installere Googles programtillegg for deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Chrome (denne varianten fungerer ikke på mobile enheter) ved hjelp av følgende kobling: Kobling til programtillegg for nettlesere

Google Ads konverteringssporing
Som Ads-kunde bruker vi analysetjenesten Google Ads konverteringssporing fra Google. I den forbindelse opprettes en informasjonskapsel på datamaskinen din av Google Ads ("Conversion Cookie") hvis du har klikket deg inn på nettsiden vår fra en Google-annonse. Denne typen informasjonskapsel blir ugyldig etter 30 dager, og den har ikke til formål å foreta en personlig identifisering. Hvis du besøker bestemte sider på vårt nettsted og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, registrerer vi og Google at noen har klikket på annonsen og blitt videreført til vår side. Hver Ads-kunde får en unik informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan dermed ikke forfølges på tvers av nettsidene til Ads-kundene. Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapslene brukes til å opprette klikk-statistikker for Ads-kunder som har valgt konverteringssporing. Ads-kundene får vite hvor mange brukere som har klikket på annonsen deres, og som er videreført til en side med en konverteringssporingstagg. De får imidlertid ikke informasjon som kan brukes til personlig identifisering av brukeren. Hvis du ikke ønsker å inkluderes i denne sporingsprosessen, kan du nekte at det defineres en slik informasjonskapsel via den generelle innstillingen i nettleseren som deaktiverer automatisk oppretting av informasjonskapsler. Du kan også deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenet "googleadservices.com" blokkeres. Du finner mer informasjon om dette i personvernerklæringen til Google.

Google Maps
Vi bruker Google Maps på sidene våre for presentere geografisk informasjon visuelt og gjøre det enklere for deg å finne forhandlere. Google Maps er en karttjeneste fra Google. For at det integrerte Google-kartmaterialet vi bruker skal kunne vises i nettleseren din, må nettleseren din opprette en forbindelse til en Google-server i USA når du åpner den aktuelle kontaktsiden. Google mottar dermed informasjonen som formidles av din enhets IP-adresse når du åpner kontaktsiden på nettsiden vår. I tilfelle personopplysninger skulle bli overført til USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield.

Hvis du viser forhandlersøk på nettstedet vårt mens du er innlogget på Google-profilen din, kan Google knytte denne aktiviteten til Google-profilen din. Hvis du ikke ønsker en slik tilordning til Google-profilen din, må du logge ut av Google før du viser kontaktsiden vår. Google lagrer dataene dine, og bruker dem for reklame- og markedsføringsformål samt for personalisert visning av Google Maps. Du kan gi Google beskjed om ikke å foreta slik dataregistrering. Du finner mer informasjon i datavernerklæringen til Google og de videre brukervilkårene for Google Maps / Google Earth.

Google Ads
Vi bruker Googles Remarketing-teknologi for å gjenopprette kontakt med brukere som allerede har besøkt og vist interesse for produkter på nettsiden vår, ved hjelp av målrettede annonser på nettsidene til Google og i Googles partnernettverk. Google Maps er en karttjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Ved hjelp av tekstfilene kan brukeratferden ved besøk på nettsiden analyseres og deretter brukes til målrettede produktanbefalinger og interessebasert markedsføring.

Hvis du ikke ønsker å motta slik interessebasert markedsføring, kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler fra Google til dette formålet ved å gå til siden https://www.google.no/settings/ads/onweb. Alternativt kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter ved å gå til Deaktiveringssiden til Network Advertising Initiative NAI (engelsk).

Vi gjør oppmerksom på at Google har egne personvernretningslinjer som er uavhengige av våre. Vi har ingen innflytelse på innholdet og kan ikke holdes ansvarlig for disse retningslinjene og prosesser knyttet til dem. Sett deg inn i personvernretningslinjene til Google før du bruker nettsiden vår. Du finner mer informasjon om dette i personvernerklæringen til Google.

Informasjon om brukte informasjonskapsler
Du finner informasjon om hvordan du deaktiverer de enkelte informasjonskapslene, der dette brukes, i disse forskriftsmessige henvisningene/datavernbestemmelsene.

3. Samtykke og dine rettigheter vedrørende personvern
Alle personlige opplysninger som du angir på Eberspächers nettsider, blir uten din separate godkjenning kun brukt til det formålet du har angitt dem for (f.eks. utforming av tilbud) samt til teknisk-administrative formål. Når du oppgir de enkelte opplysningene, mottar du informasjon om hva de blir brukt til, og du blir eventuelt bedt om å gi samtykke til bruk utover dette. Rettslig grunnlag for bearbeiding av opplysninger er i slike tilfeller samtykket iht. art. 6 avsnitt 1 a) GDPR (EUs forordning for personvern). Ditt samtykke er alltid frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake et samtykke, som vil gjelde for fremtidig bruk.

I tillegg kan du, selv om du tidligere har samtykket til bruk av personopplysningene dine til markedsføring eller markedsundersøkelser, når som helst trekke tilbake dette samtykket eller be om informasjon om hvilke opplysninger som er lagret. Du har til enhver tid mulighet til å korrigere, sperre eller slette personopplysningene dine som er lagret hos oss. Henvend deg skriftlig eller per e-post til det ansvarlige stedet som er oppgitt i impressumet. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan slette opplysninger som er nødvendige for å fullføre pågående tjenester, eller som er påkrevd for å ivareta våre rettigheter og krav. Dette gjelder også for opplysninger som vi i henhold til loven plikter å lagre. Slike opplysninger blir foreløpig sperret.

I den utstrekning opplysningene dine bearbeides utenfor EU av tjenesteleverandører som er nevnt i denne erklæringen, garanterer vi at tjenesteleverandøren etter avtale eller på annen måte tilbyr et beskyttelsesnivå tilsvarende det som finnes innenfor EU. Du kan be om en kopi av disse garantiene via kontaktopplysningene som er oppgitt i impressumet.

Du har i tillegg rett til å be om en elektronisk kopi av de opplysningene som vi bearbeider innenfor rammen av en avtale eller etter innhentet samtykke fra deg (den såkalte retten til dataportabilitet).

4. Endringer i personvernerklæringen
Eberspächer forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen uten forutgående varsel. Vi anbefaler derfor at du jevnlig ser etter eventuelle endringer.

5. Kontakt vedrørende personvern
Hvis du har spørsmål som gjelder bearbeidingen av personopplysningene dine, kan du når som helst kontakte NO-OS-GDPR[at]eberspaecher.com hvis du ønsker informasjon, vil gi tilbakemelding eller har bekymringer. Vi vil omgående behandle henvendelsen din. Du har også rett til å kontakte og klage til et myndighetsorgan for personvern (f.eks. Datatilsynet).

Opphavsrett
© 2019 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Tyskland for alle sidene på dette Internett-stedet.

II. Juridiske merknader til innholdet på nettsiden

1. Med enerett
Tekster, bilder, grafikk, lyder, animasjoner og videoer samt strukturen på Eberspächers nettside er beskyttet iht. lov om opphavsrett og andre aktuelle lover. Innholdet på denne nettsiden skal prinsipielt ikke kopieres, formidles, endres eller gjøres tilgjengelig for noen tredjepart uten samtykke fra Eberspächer. Noen av Eberspächers nettsider inneholder i tillegg bilder som tredjepart har opphavsrett til.

Pressebilder skal kun brukes til redaksjonelle formål innenfor rammene av journalistiske reportasjer om Eberspächer-konsernet og med kildehenvisningen "Eberspächer". Til dette formålet er bruken og publiseringen kostnadsfri. Ved bruk i trykte medier ber vi imidlertid om å motta et eksemplar til dokumentasjon, og ved bruk i elektroniske medier (Internett) ber vi om en meldingen om den aktuelle bruken. For bruk utover dette eller til markedsføringsmessig bruk av bildene kreves et forutgående skriftlig samtykke fra Eberspächers presseavdeling.

2. Ingen garanti
Denne nettsiden er opprettet etter beste evne. Eberspächer garanterer likevel ikke at informasjonen er feilfri og nøyaktig. Informasjonen på denne nettsiden utgjør heller ikke en uttrykkelig og/eller selvstendig garanti.

3. Ingen lisens
Eberspächer ønsker å fremstå med en innovativ og informativ nettside. Vi håper at du også liker denne nettsiden. Immateriell eiendom som patenter, merker og opphavsrett er lovmessig beskyttet. Det gis ikke noen lisens på bruken av Eberspächers immaterielle eiendom på denne nettsiden.

4. Koblinger
Innhold på nettsider til eksterne firmaer eller andre tredjeparter som det finnes koblinger til på våre nettsider, ligger utenfor Eberspächers kontroll, og Eberspächer frasier seg ethvert ansvar for slikt innhold. Eberspächer erklærer derfor uttrykkelig at innholdet på sider som det finnes koblinger til, ikke er Eberspächers ansvar. For skader som følger av bruken av disse eksterne sidene, er alene tilbyderen av siden ansvarlig. For nettsider tilhørende tilknyttede virksomheter er utelukkende de tilknyttede virksomhetene innholdsmessig ansvarlig. Hvis du i forbindelse med et konkret produkt som det finnes kobling til på vår nettside, oppdager lovstridig innhold, vil vi omgående deaktivere denne koblingen når vi varsles om dette forholdet. Bruk i denne forbindelse kontaktopplysningene som er oppgitt i impressumet.

5. Produkter og priser
Opplysningene om leverings- og ytelsesomfang, utseende, priser, mål- og vektangivelser for produktene som finnes på nettsiden, er i henhold til opplysninger som var tilgjengelige ved den redaksjonelle fristen for den enkelte siden, og er basert på kjennetegn i det tyske markedet. Retten til å foreta endringer forbeholdes derfor. Angitte priser er veiledende priser for våre avtalepartnere. Kontakt derfor en forhandler for informasjon om aktuelle salgspriser.

6. Landsspesifikke varianter
Den globale utbredelsen av World Wide Web forutsetter at denne nettsiden tar høyde for at produkter eller tjenester kanskje ikke er tilgjengelige eller ennå ikke tilgjengelige i andre land, eller er markedsført under et annet navn eller i en annen utførelse i andre land. Se om Eberspächer er oppført med representasjon i ditt land, og ta om nødvendig direkte kontakt der.